Inlägg

Info vecka 7-8

Vecka 7.

Måndag

Tisdag                 Studiebesök ungdomsmottagningen killar, buss till Varbergs station 09:55 och tillbaka till skolan 12:22

Onsdag               Läxa engelska oregelbundna verb, idrott

Torsdag              Värdegrundsdag hela dagen (schemabrytande)

Fredag                Veckans nyheter Hampus och Alva


Läxa kemi ”kol och kolväten” s 82-92 hittar du på Showbie i mappen ”Kolets kemi”. Där hittar du även en matris över hela området, varav läxan är ungefär hälften. Man ska alltså inte kunna allt i matrisen ännu. Veckans nyheter.


Vecka 8
Sportlov

Info v 5

Information vecka 5

Måndag

Tisdag Idrott, En-läxa: Läsa den valda dikten

Onsdag Idrott

Torsdag Ty-läxa, Elevens val idrott

Fredag

Unikum

Bild
Unikum i Varbergs kommun
Från och med höstterminen 2018 kommer alla Varbergs kommunala grundskolor använda Unikum som dokumentations- och bedömninggsverktyg. Just nu pågår ett pilotprojekt på följande grundskolor: Bosgårdsskolan, Lindbergsskolan, Trönningeskolan och Väröbackaskolan. Den information som framförallt kommer att finnas i Unikum nu i uppstarten är information kring utvecklingssamtal och elevens kunskaper i olika ämnen.
För att logga in i Unikum går du till adressen varberg.se/unikum. Där kan du läsa om vad Unikum innebär för dig och ditt barn. Logga in via länken som ni ser på bilden nedan.


När du har tryckt på länken kommer följande bild upp då väljer du att logga in som vårdnadshavare.
Välj den inloggningslösningen som du har tillgång till enligt följande bild.
För att få tillgång till Unikum behöver du första gång du går in godkänna användarvillkoren.När du har loggat in i Unikum kommer du till din startsida. Där ser du information till dig som förälder. Där hittar…

Information v 4

Information v 4
Måndag
Tisdag idrott
Onsdag idrott, Redovisning om Auschwitz i mu-salen
Torsdag Sv intervju klar, Ty- och Fr-läxa
Fredag


Utvecklingssamtal v4 och v5

Utvecklingssamtal (Mattias mentorselever)

https://doodle.com/poll/eawbqgrpv7bqws9d
Passar ej tiderna så kan vi kolla på ny tid. mvh /Mattias

Information v 3 (samt ytterligare info utvecklingssamtal)

Bild
Vecka 3

Måndag
Tisdag                 Id
Onsdag               Id
Torsdag              Id elevens val, läxa tyska glosor om dator, franska glosor
Fredag
 Unikum för dokumentation och bedömning Från och med höstterminen 2018 kommer alla Varbergs kommunala grundskolor använda Unikum som dokumentations- och bedömningsverktyg. Just nu pågår ett pilotprojekt på följande grundskolor: Bosgårdsskolan, Lindbergs skola, Trönningeskolan och Väröbackaskolan. Detta innebär att du som förälder med barn på dessa skolor redan nu kan logga in i Unikum och ta del av information inför utvecklingssamtal. Unikum innehåller en rad funktioner för samarbetet mellan barn/elev, lärare och föräldrar kring elevernas kunskapsutveckling och användandet kommer successivt att utvecklas. Unikum ersätter nuvarande system, Skola 24, för omdömeshantering. Närvarohantering kommer även fortsättningsvis att ske i Skola 24. Som förälder loggar du in med hjälp av bank id via länken: https://varberg.se/unikum Klicka på ”Logga in i Unikum…

Utvecklingssamtal

Bild
Inför utvecklingssamtalen
Lindbergs skola är en av tre skolor i kommunen som skall testa dokumentationsverktyget Unikum, som eventuellt skall ersätta delar av det nuvarande systemet Skola 24. Som ett led i det arbetet kommer vi denna termin att ha ”traditionella” utvecklingssamtal, där ni träffar elevens kontaktlärare, i stället för kortare samtal med ämneslärarna, så som vi har haft under vårterminen de senaste åren. Ni föräldrar kan logga in på Unikum genom att gå till varberg.se/unikum. Där finns information om tjänsten. Därifrån kan ni också logga in som Vårdnadshavare med hjälp av mobilt Bank-ID.
Unikum är helt nytt även för oss lärare, så det kommer troligtvis kompletterande information längre fram.
Inför utvecklingssamtalet skulle vi lärare vilja, att ni där hemma diskuterar skolarbetet med era barn, så att de kommer fram till tre områden där de vill utvecklas extra under våren. Dessa vill vi sedan få in före samtalet, för att bättre kunna förbereda det. Varje kontaktlärare å…